top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi đã xây dựng ứng dụng AIRCC dưới dạng ứng dụng miễn phí.Dịch vụ này được cung cấp và được thiết kế để sử dụng như vốn có.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại AIRCC trừ khi được quy định khác trong chính sách quyền riêng tư này.

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi,thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được lưu giữ trên thiết bị của bạn và không được chúng tôi thu thập theo bất kỳ cách nào. chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn có tên là Nhật ký Dữ liệu. Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm các thông tin như  tên thiết bị của bạn, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng dịch vụ chúng tôi, ngày và giờ bạn sử dụng dịch vụ , và các số liệu thống kê khác

Bảo vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100% Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này không chứa các liên kết đến các trang web khác. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được điều hành bởi chúng tôi. Do đó, Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Ứng dụng không sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba và không sử dụng các biện pháp để thu thập thông tin nhận dạng bạn.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này 

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.  Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 21-11-2022

Liên hệ chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tranngochieu89@gmail.com

bottom of page